All Posts tagged Kanser ağrısı için ilaç

KANSER AĞRISI

Kanser Ağrısı

Kanser ağrısı. Ağrı, kanser hastalarının %20-50’sinde hekime ilk başvuru şikayetidir.  Hastaların %75-90’ında hastalığın seyri sırasında katlanmak zorunda kaldığı çok önemli bir sorundur. Ağrı, yaşam kalitesinin her yönden etkiler. Kronik ağrısı olan hastalar ( hafif, orta, şiddetli ama uzun süreli) günlük aktivitelerine yeterli yapamazlar, uyku ve yeme sorunları ile başaçıkmak zorunda kalırlar.

Kanser ağrısının ortaya çıkmasında etkili faktörler nelerdir?

Kanserli hastalarda ağrının ortaya çıkmasında rol oynayan birçok etken vardır. Kanserin ilk olarak kaynaklandığı bölge en önemlisidir. Ağrı oluşumunda kanserin evresi ve  yayılımı, kemiklerin tümörle tutulumu  ve tümörün ağrıya neden olan maddeler oluşturması rol oynar. Tedavi yöntemlerinden cerrahi, radyoterapi ya da kemoterapide ağrıya sebep olabilir.  Bu durumda ağrı tedaviye bağlı olarak adlandırılır.  Ayrıca  kemoterapotik ajanlar uyuşma, karıncalanma ve yanma da yapabilir. Radyasyon ise ağrılı cilt hasarı yapabilir. Sanılanın aksine hastadaki endişe, korku, huzursuzluk hali ve depresyon gibi etkenler ise ağrının ortaya çıkmasında daha az önemlidir. Genel olarak bu etkenlerin tümü ağrının şiddetini belirler.  Bazen ağrının kanserle ya da tedavisiyle hiçbir ilgisi yoktur. Kanserli hastada herkeste olabilecek baş ağrıları, adele ağrıları görülebilir.  Bazende gene herkeste olabilecek bir bel ya da boyun fıtığı ağrının sebebi olabilir.

Görüntüle