Eserler

Kemik Ağrılarında Vertebroplasti

KEMİK AĞRILARINDA VERTEBROPLASTİ

Vertebroplasti nedir:   Vertebra kırıklarında omurgaların  güçlendirilmesi ve ağrının giderilmesi amacıyla uygulanan ameliyatsız bir yöntemdir. İşlem ameliyathane ortamında, anestezi altında ve görüntüleme eşliğinde yapılmaktadır. Kemik iğnesi kullanılarak omurga gövdesinin kemik çimentosu ile doldurulması şeklinde uygulanır. Uygulanan çimento toz şeklindedir ve sıvı karıştırıldığında önce macun kıvamında iken çok kısa süre içerisinde kemik gibi sertleşen bir maddedir. Sertleşme sürecinde ciddi bir ısı ortaya çıkar. Bu ısı omur içerisindeki sinirleri tahrip ederek ağrının dinmesini sağlar. Vertebraplasti omurga içi kemiğin kuvvetlendirilmesine yönelik bir işlemdir. Vertebroplastinin amacı:   Vücudun ağırlığını taşıyan ve iskeletini oluşturan omurgaların kırıklarında hareket ile şiddetli ağrılar oluşur. Bu ağrılar hayat kalitesini bozmaktadır. Vertebroplasti omurgalarda kırık bölgesindeki alanı doldurarak, mekanik stabilizasyonu sağlar. Gelecekte oluşabilecek  omurga çökmeleri engellenir ve  vertebra yüksekliğİ korunur.Böylece ortaya çıkabilecek omurga çökmelerine bağlı felç ve his kayıpları da önlenmiş olur. Vertebroplasti  uygulaması:   İşlem görüntüleme eşliğinde yapılır (Skopi ya da tomografi). Hasta yüz üstü masaya yatar. Enfeksiyonlara yönelik koruyucu antibiyotik uygulaması, işlem bölgesine  lokal anestezi ve sedasyon sağlandıktan sonra  kemik iğnesi  ile vertebra gövdesine girilerek içerisine kemik çimentosu enjekte edilir.Kemik çimentosu; omurgalardaki kırık yapıların birbirine sürtünmesini önler, omurganın boşluklarını doldurarak kırık bölgelerin yapışmasını sağlar.Böylece mekanik stabilizasyon sağlanmış olur. Vertebroplasti işleminin riskleri : Her girişimsel işlemde olduğu gibi bu uygulamada da ağrının giderilememesi, çimentonun omurga dışına taşması ve buna bağlı ek ağrıların oluşması ya da çimentonun omurga kanalına kaçması ile omurilik  hasarı oluşması gibi bir takım riskler mevcuttur. Eğer hastada yeni bir bel ağrısı başlamışsa, göğüs ağrısı varsa, bacaklarda nörolojik bozukluk ve güç kaybı varsa veya ateşi yükselmişse hemen tedbir alınmalıdır. Uygulamadan sonra hastanın bir hafta istirahati uygundur. Hangi hastalıklarda uygulanabilir:   * Omurga kemiklerinden biyopsi (parça) alınmasında; tanı koymak veya kesinleştirmek amacıyla * Akut omurga kırıklarında  ağrının giderilmesi ve omurganın sağlamlaştırılmasında; * Kronik iyileşmeyen kırıklarda ağrıların giderilmesi ve omurganın sağlamlaştırılmasında; * Onkoloji hastalarında; kanser hastalarında omurga kemiklerine kanserli dokunun yayılmasına bağlı şiddetli ağrıların giderilmesi ve metastazlara bağlı oluşan kırıklarda omurga stabilizasyonunun sağlanmasında; * Kemik erimesine bağlı ağrı ve kırıklarda; * Omurga anjioması ve myelomada da uygulanabilir. Omurga hemanjiomları bazı durumlarda çok büyük olabilir. Vertebroplasti hem kemiğin kuvvetlendirilmesi hemde anjiomanın doğrudan embolizasyonu amacıyla da kullanılabilir