Eserler

GÜNCEL BİR TEDAVİ YÖNTEMİ: EPİDUROSKOPİK DİSKEKTOMİ

GÜNCEL BİR TEDAVİ YÖNTEMİ: EPİDUROSKOPİK DİSKEKTOMİ

Bel fıtığı birçok kişinin yaşam kalitesini düşüren, toplumda görülme sıklığı oldukça yüksek olan bir hastalıktır. Özellikle belli bir yaştan sonra hem kadınlarda hem de erkeklerde sıkça görülür. Epiduroskopi de bel fıtığı tedavisinde uygulanan yeni yöntemlerden birisidir.

Epiduroskopi; ucu her yöne dönebilen (fleksibl) bir endoskop yardımıyla epidural mesafeyi incelemek demektir. Omurgamızın arkasında, yukarıdan aşağıya uzanan omurilik ve sinirlerimizin yer aldığı bir kanal bulunmaktadır. Bu kanal içindeki omurilik ve sinirlerin etrafı dura adı verilen bir zarla çevrilmiştir. Bu zarın dış kısmına epidural alan denir. Epiduroskopiyle epidural mesafedeki sinir köklerini, bu kökleri çevreleyen yağ dokusunun etrafında bir problem olup olmadığını ve sinir kökleri etrafındaki yapışıklıkları görebiliriz. Epiduroskopinin, problemi belirlemek ve tedavi etmek üzere iki temel amacı vardır. Bu işlemle, sinir kökleri etrafında ameliyat ya da kötü yaralanma sonrası gelişen yapışıklıkları ve fıtık haline gelen disk parçasını gözlemleriz. Epiduroskopiyle mekanik olarak sinir kökleri etrafına steroid ve ağrı kesici ilaçlar uygulanabilir.

Epiduroskopi işlemi, mikro cerrahi ile ameliyat gerektirmeyecek hastalarda ve yürüme,oturma gibi günlük aktiviteleri kısıtlanan, ağrılarından şikayetçi hastalara uygulanabilir. Yöntem, çoğunlukla fizik tedavi uygulamaları ve ilaç tedavilerinden fayda görmeyen hastalar için geliştirilmiştir. Ayrıca bel bölgesinde birden fazla mesafede yaygın fıtıklaşmaları olan hastalarda başarıyla uygulanabilmektedir. Daha önce bel bölgesinden ameliyat olmuş ancak şikayetleri geçmemiş hastalarda da yararlılığı oldukça yüksektir.

Epiduroskopi, ameliyathanede steril bir ortamda yapılmaktadır. İşlem lokal anestezi ve sedasyonla yapılmakta, genel anestezi uygulanmamaktadır. İşlemin başlangıç kısmında sedasyonla hasta hafif uyutulmakta, işlemin son kısmında hasta işlemi yapan kişiyle irtibat kurabilecek kadar uyanık olmaktadır. İşlem sırasında hasta yüz üstü yatmaktadır. Kuyruk sokumu kısmında yer alan anatomik açıklıktan 3-4 mm kalınlığında kateterle girilerek işlem yapılmaktadır.

Epiduroskopi işlemi sonrası hastalar, önlem ve takip amacıyla bir gün serviste yatırılmakta, daha sonra sorun yoksa taburcu edilmektedir.