Baş Ağrısı

Şiddeti ne olursa olsun sürekli ya da sık sık baş ağrısı çeken insanlar bundan önemli derecede etkilenir. Bu ağrı kişilerin hayattan aldıkları zevki azaltır ve günlük yaşamlarının olumsuz bir yönde ilerlemesine sebep olur.   Baş ağrısı tedavisi için medikal ve çeşitli girişimsel tedavi yöntemleri başarı ile uygulanmaktadır.   Baş ağrısı tipleri genel olarak gerilim, küme ve migren tipi ağrılar olarak incelenebilir.   Gerilim baş ağrısı : Klasik olarak başın etrafında sıkıştırıcı bir bant şeklinde baş ağrıları olarak tanımlanır ve sıklıkla boyun kaslarında gerilme de eşlik eder. Donuk veya şiddetlenen bir baş ağrısıdır. Ağrı şiddeti kademeli olarak artar, dalgalanarak saatler, günlerce sürebilir. Başın yan taraflarında, arka tarafında ve alın bölgesinde gerginlik ve basınç hissi bulunur. Sıklıkla başın her iki tarafında ağrı mevcuttur. Kafa derisi, boyun ve omuz kaslarında hassasiyet olabilir. Bu tip baş ağrıları olan hastalarımız için gerekli tedavi basamakları uygulanmaktadır.   Küme baş ağrısı : Genel olarak başın bir tarafında veya göz çevresinde yoğunlaşan ağrılar içerir.  4- 8 haftalık aralarla günde 1-3 atak sıklığı ile olur. Ağrı yanıcı veya oyucu olarak tanımlanır ve hastayı uykusundan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Dayanılmaz ağrı, genellikle göz çevresinde yoğunlaşır, ancak baş, yüz, boyun ve omuzlar gibi diğer alanlara da yayılabilir. Ayrıca hastalarda ; huzursuzluk, aşırı terleme, etkilenen taraftaki gözde kızarıklık, yüzünüzün etkilenen taraftaki burun deliğinde tıkanma ve akma, terli ve soluk bir yüz cildi, yüzün etkilenen taraftaki göz etrafında şişme, göz kapağında sarkma ve göz bebeğinde küçülme görülebilir. Bu tip baş ağrıları olan hastalar için medikal tedavi ve girişimsel bir yöntem olan sfenopalatin ganglion blokajı da  uygulanmaktadır. Sfenopalatin ganglion bloğu burun deliğinden ağrıya sebep olan sinirlere anestezik ilaç enjekte edilmesi temeline dayanır.   Baş ağrısı çeşitleri içerisinde en bilineni migrendir. Migren tedavisinde medikal tedavinin yanı sıra sfenopalatin ganglion bloğu gibi girişimsel yöntemler de uygulanmaktadır.   Trigeminal Nevralji: Beyinden çıkan bir sinir olan Trigeminal sinirin etkilenmesine bağlı olarak genellikle yüzün yarısında olan, sinirin dağılım alanında birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilen ani ve şiddetli ağrı ile karakterizedir. Kliniğimizde medikal tedavinin yanı sıra gasser ganglion bloğu veya gasser ganglionuna radyofrekans uygulanması gibi girişimsel teknikler de uygulanmaktadır. Gasser ganlion blokajı yüzde tedaviye dirençli kanser ağrılarında da uygulanmaktadır   Ayrıca başın sadece arka kısmındaki ağrılar  (oksipital baş ağrısı) olan hastalar için de girişimsel bir tedavi yöntemi olan oksipital sinir bloğu yapılmaktadır.   Yüz kaslarında ki spazm da baş ağrısına yol açabilmekte ve bu baş ağrısı için de girişimsel bir yöntem olan fasial sinir bloğu uygulaması, Dil kökü, gırtlak ve bademciği tutan kanserlerde ilgili bölgenin ağrısının yanı sıra baş ağrıları  için glossofaringeal sinir bloğu uygulanmaktadır.   Sonuçta başağrıları için birtakım iğnelerle uygulanan bu yöntemlerde öncelikle test iğnesi yapılmaktadir. Test iğnesine olumlu cevap alındığı takdirde radyofrekans metodu ile ağrıya neden olan sinirler tahrip edilmektedir.