Eserler

BEL AĞRISI

Bel Ağrısı 

Bel ağrısı ,çok yaygın bir rahatsızlık olup teşhis ve tedavisi önemlidir. Bel oldukça kompleks bir anatomik yapıya sahiptir ve bel ağrısı yapabilecek pek çok neden vardır:

. Doğuştan gelen kemik yapılara bağlı bel ağrıları

. Travmatik faktörlere bağlı bel ağrıları

. Omurganın – belin dejeneratif hastalıkları

. Osteopenik kemik hastalıkları

. Enfeksiyona bağlı bel ağrıları

. Yumuşak dokulara bağlı bel ağrıları

. Ruhsal zorlanmalar/stres gibi etkenlere bağlı olarak bel ağrıları

. Belde aşırı yüklenmeye neden olacak faktörlere bağlı oluşan ağrılar; ağır kaldırma, fazla kilo, hatalı hareket, yüksek topuklu ayakkabı giymek, hamilelik ve mesleki zorlanmalar gibi…

BEL AĞRISININ BELİRTİLERİ

. Ağrı: bel ve/veya bacağa yayılan

. Tutukluk

. Hareket kısıtlılığı

. Günlük yaşam ve/veya iş gücünün kısıtlanması

. Hassasiyet

. Kas spazmı, eğilme

. Radikülerağrı ‘siyatik’

. Nörolojik kaybı

. Kuvvet kaybı

. Duyu kaybı

. İşlev kayıpları

BEL AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hekiminiz, muayene ve tetkikler sonucu değerlendirerek, size uygun girişimsel yöntemi ya da ilaç tedavisini uygular.

1-) İLAÇ TEDAVİSİ

Size uygun kuvvetli ağrı kesiciler, kas gevşeticileri ve anti depresan ilaçlar kullanılır.

2-) GİRİŞİMSEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Yapılan bütün girişimsel işlemler, enfeksiyonu önlemek için ameliyathane koşullarında , steril şartlarda , tek kullanımlık malzeme ve bilgisayar destekli görüntüleme yöntemleri eşliğinde yapılmaktadır.

Mekanik Sebepler : En sık görülen bel ağrısı nedeni  disk ile ilgili problemlerdir. Omurlar arası disklerde genelde fıtıklaşma arka bölgeden olur. En sık olarak 4-5. bel omurlarının hizasında ortaya çıkar ve o bölgede sinir sıkışmasına sebep olur. Eğer siyatik sinirde bir sıkışma olursa bu genelde siyatik ağrısı olarak tarif edilen , öksürmekle , hapşırmakla , arabada seyahat ederken ve öne eğilmekle artan bıçak saplanır gibi bir ağrıya sebep olur. – Faset eklemlerde dejenerasyon. Faset eklemlerdeki genişleme bazen omurilik sinirlerini omurilik kanalında çıktığı noktalarda sıkıştırabilir ve ağrıya sebep olabilir. Sinir sıkışması olmasa bile belin arkaya bükülmesi sırasında veya belin sağa sola eğilmesi sırasında olan , gece yatakta dönerken daha da artan ve bel fıtığındaki ayaklara kadar yayılabilen ağrının aksine bacakta dizlerin altına genellikle yayılmayan şiddetli bel ağrısına sebep olabilir. – Spondiloz. Omurlarda ve diskteki genel dejenerasyona spondiloz denir. Omurilik sinirlerinin çıkış noktalarında darlığa ve sinir sıkışmasına sebep olabilir. – Spondilolistezis – Omur kayması. Bir omurun diğer omurun üzerinden öne doğru kaymasıdır. % 80’i L5-S1 arasından olur. – Spondiloliz. Omurların üstüne binen tekrarlanan yük ve travmaların sonucu olarak özellikle gençlerde ve jimnastik yapanlarda daha sık olarak görülen , belin geri hareketiyle artan ve öne eğilmekle azalan ağrıya sebep olur. – Omurga kırıkları. Travmalara veya yaşla beraber osteoporoza veya tümörlere bağlı olarak omurga kırıkları olabilir. – Spinal stenoz – Omurilik dar kanalı. Hareket , yürüme sırasında ağrı , uzun yürüme sonrası ağrıya ve bacakta oluşan güçsüzlüğe bağlı olarak topallamaya sebep olabilir. Şikayetler dinlenmekle geçer. Bu bulgulara ‘vitrin arazı ‘ da denir. Genelde görülme sıklığı yaşla beraber artar. Daralan sinir kanalında sinirin ve siniri besleyen damarların sıkışması sonucu ağrı ortaya çıkar. – Myofasyal ağrı. Kaslardaki tetik nokta denen ağrılı noktalar bele yayılan ağrıya sebep olabilir , bel fıtığında görülen ağrı ile karışabilir. Basit muayene yöntemleri ile genelde tanı konabilir. – Sakroiliit . Leğen kemiklerinin kuyruk sokumu ile yaptığı eklem bölgesinden kaynaklanan ağrıya sebep olur. Eklem üstüne bastırmakla ve özel muayene yöntemleri ile eklem grafileri ile tanı konur. – Başarısız Bel Cerrahi Girişim Sendromu ( Ameliyat sonrası yapışıklıklar ve araknoidit.) Bel ameliyatı olan hastaların %10 ile % 30 ‘unda ağrı şikayetleri geçmez veya ameliyat öncesinden daha fazla olabilir. Bu ağrı , ameliyat bölgesindeki yapışıkların sinirleri sıkıştırmasına bağlı olabileceği gibi omuriliği saran araknoid zarındaki kalınlaşmalara da bağlı olabilir. – Çocukluk çağı . 10 yaş altında bel ağrısında disk iltihabı , tümörler , damarsal anomaliler ve osteomyelit yani kemik iltihabı akla gelebilecek olasılıklardandır. 10 yaş üstündeki çocuklarda disk kayması , bel fıtığı , jüvenil kifoz ( Scheuermann hastalığı ) ve tümörler akla gelir. – Yansıyan ağrı . Böbrek taşı , aort anevrizma ruptürü gibi durumlarda oluşan ağrılar da bel bölümünde hissedilebilir. 2 – Genel Sebepler : – Tümörler : 1 – Kemikle ilgili olanlar . En sık olarak bir tür kan hastalığı olan Multipl Myelom gelir. 2 – Metastatik – Bir kanserin yayılması ile olanlar . %85 oranda meme , prostat , akciğer , böbrek ve tiroid kanserleri kemiğe yayılım gösterir. – Çeşitli nedenler : Metabolik kemik hastalıkları , epidural enfeksiyon , vaskülitler. 3 – Nörolojik Sebepler : – Myelopati , omuriliğe bağlı hasalıklar. – Şeker hastalığı gibi hastalıklara bağlı bel sinirlerinde rahatsızlık – Nöropati , Multipl Skleroz ( MS ) ve benzeri hastalıklar – Kas hastalıkları

  • TANI

1 – Fizik Muayene : – Omurga genel görünüşü . Doğumsal anomaliler , omurga eğrilikleri , ağrıya bağlı eğrilikler veya tutulmalar saptanır. – Hareket muayenesi . Öne eğilmekle , yanlara eğilmekle , sağa sola dönmekle ağrı olup olmadığı saptanır. Hastanın parmak uçlarında ve topuklarının üstünde yürümesi istenerek ilgili kaslarda kuvvetsizlik olup olmadığı saptanır. – Nörolojik muayene ve kas kuvveti muayenesi . Çeşitli hareket ve manevralarla hastanın her hangi bir omurga seviyesinde sinir sıkışması olup olmadığı anlaşılmaya çalışılır. Yine aynı muayene yöntemleri ile ağrının bel omurları ve disk kaynaklı mı olduğu , yoksa bel kaslarından ya da kalça ekleminden kaynaklanıp kaynaklanmadığı anlaşılmaya çalışılır. Hastanın belirli omurilik sinirleri tarafından yönlendirilen kaslarında kuvvetsizlik olup olmadığı ya da gene belli sinirler tarafından düzenlenen reflekslerde ( örn. diz kapağı refleksi L-4 siniri ) kayıp olup olmadığı muayene edilerek anlaşılmaya çalışılır. 2 – Tanı Yöntemleri : – Bel grafileri : Kemik kırıkları , omurlarda kaymalar , eklemlerdeki problemler konusunda aydınlatıcıdır. Ama genelde sınırlı bilgi verir. – Manyetik rezonans – MR : Tüm bel bölgesi ; kaslar , bağlar , omurilik , disk , omurilik zarları , disk fıtıkları ve sinir basıları , faset eklemle ile ilgili çok ayrıntılı bilgi verir. – Bilgisayarlı tomografi – BT: .Özellikle kemik yapılar ile ilgili en ayrıntılı bilgi gerektiğinde kullanılır. – Laboratuar tetkikleri . Rutin testler dışında özel romatolojik hastalıklara özgü testler ; romatoid faktör ( RF ) anti-nükleer antikor ( ANA ) , sedimentasyon , CRP , tam kan sayımı , Multipl Myelom için protein elektroforezi gibi testler yapılabilir. – EMG (Elektromyografi ) : Kaslardaki sinir iletimini ölçerek herhangi bir sinire bağlı problem olup olmadığını gösterir. Bel ağrısı. Şeker hastalığına bağlı sinir hasarı , sinir sıkışmasına bağlı sinir hasarı ayrımında ve olayın süresinin yaklaşık olarak belirlenmesinde faydalı bir testtir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>